насока

насока
насо̀к|а <-и>
същ ж direziòne f; (указание) indicaziòne f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • насока — същ. направление, цел, насоченост, посока, страна същ. тенденция, намерение, стремеж, смисъл същ. поприще, поле за дейност, професия, линия на поведение, курс същ. ход, развитие същ. течение, поток …   Български синонимен речник

 • насока на развитие — словосъч. тенденция, склонност, насоченост, уклон …   Български синонимен речник

 • давам насока на — словосъч. определям, обуславям, ръководя, насочвам …   Български синонимен речник

 • обща насока — словосъч. ход, тенденция …   Български синонимен речник

 • генеративна граматика — насока во лингвистиката што ги истражува процесите на обликувањето на граматичките структури во говорните активности …   Macedonian dictionary

 • тенденция — същ. тежнение, влечение, склонност, проява, наклонност, идея, разбиране, мисъл същ. умисъл, умишленост, предумисъл, преднамереност, намерение, предвзетост същ. стремеж, стремление, цел, насока, направление същ. жилка същ. смисъл същ …   Български синонимен речник

 • насочвам — гл. отправям, устремявам, давам насока, обръщам към, направлявам, тласкам, бутам, напътвам, упътвам, дирижирам, адресирам, ориентирам гл. обръщам, навеждам гл. определям, обуславям, ръководя, давам насока на гл. прицелвам се, премервам се гл.… …   Български синонимен речник

 • ход — същ. вървене, ходене, вървеж, течение същ. походка същ. развой, развитие, процес, действие, движение същ. раван същ. курс, път, орбита същ. напредване, напредък, инерция …   Български синонимен речник

 • астатичен — (грч. astatos) што нема правец, што не е врзан за одредена насока или положба …   Macedonian dictionary

 • босанова — (порг. bossa nova) 1. насока во јужноамериканскиот џез 2. вид модерен танц, популарен околу 1960 година …   Macedonian dictionary

 • директива — (лат. directiva) 1. насока, налог, упатство за работа 2. правец на дејствување 3. налог, наредба …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”